Format za prijavu! Sve prijave drugcijek formata ce biti automatsko odbijene!