Prijavi hackera ovako! Bilo kakve prijave koje nekoriste ovakav format ce biti automatsko odbijene!